Vi samarbetar med

Inom projektet samarbetar vi med många organisationer, skolor och ungdomsverkstäder. Vi tycker att samarbetet är viktigt för att vi ska kunna nå så många unga som möjligt. I projektets styrgrupp är följande organisationer representerade:

Psykosociala ungdomsföreningen Acceptans

ULA – kompetenscenter (Ungdomsverkstäderna i Svenskfinland)

Föreningen för Mental Hälsa i Finland

Yrkesinstitutet Prakticum

Folkhälsan Utbildning Ab

Folkhälsans forskningscentrum – Forskningsprogrammet för folkhälsoforskning

Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS)

Utöver dessa samarbetar vi även med Barnavårdsföreningen, Krisjouren för unga, Ungdomsakademin, Decibel samt direkt med många skolor och ungdomsverkstäder.