Stress

Stress har ett dåligt rykte och det talas mycket om stress som något farligt och dåligt – men det är nödvändigtvis inte det.

Stress med tillräcklig återhämtning är egentligen bra för vår hälsa. Vi blir mer alerta, koncentrationen förbättras och vi orkar bättre.

Det är när stressen håller på länge utan återhämtning och vila som vi börjar märka de negativa effekterna. Stress utan återhämtning är dåligt för hälsan, det gör att vi mår sämre och inte orkar lika bra.

Stress kan ses som en obalans mellan de krav som ställs på oss eller av oss själva, våra resurser (tid och ork) och våra möjligheter att påverka.

Många unga upplever skolan som stressande för att de själva inte har möjlighet att påverka arbetsmängden och arbetstakten. Samtidigt ställer unga också själva en del krav på sina skolprestationer.

Stressen påverkar oss på olika sätt

När vi blir stressade aktiveras stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol i kroppen. Det här är normalt och hormonerna utsöndras så att vi kan vara alerta, agera, prestera och reagera.

Om stresshormonhalterna är förhöjda en längre tid börjar vi må dåligt och kan få olika stressymptom.

Några av de vanligaste symptomen är huvudvärk, magproblem, sömnproblem, glömska, humörsvängningar och irritation. Man kan också känna att man är kraftlös eller inte får något gjort.

Höga halter av stresshormonet kortisol försvagar immunförsvaret i kroppen, vilket innebär att man också lättare blir sjuk.

Att lära känna sig själv och veta hur man fungerar i stressituationer är viktigt för att kunna hantera stress. Att först veta vad som stressar dig och känna igen de första stressymptomen och sedan lyssna på och respektera kroppens signaler.

Det är dina känslor som avgör hur du upplever en situation. Det som stressar någon annan behöver inte stressa dig och tvärtom. Därför måste du hitta ditt eget sätt att hantera stress.

PRAKTISKA TIPS:

  • Stanna upp och känn efter med jämna mellanrum. Om du mår dåligt är det bra att tala om det med någon, bli inte ensam med dina tankar.
  • Skriv ner sådant du åstadkommit och är nöjd över. Då vi är stressade tänker vi ofta främst på det som är ogjort och glömmer bort det vi redan åstadkommit
  • Planera din tid så att det finns utrymme för överraskande uppgifter och för återhämtning.
  • Glöm inte bort att göra sådant du njuter av och sådant som får dig att skratta.
  • Ge dig själv en energipaus - ta något litet mellanmål, gör hjärngymnastikrörelser, gå ut en sväng. 5 minuter räcker för att du ska orka fokusera igen.

Källor:

  • Stressin säätely – kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin (2015) av Nina Saijaniemi, Eira Suhonen, Mari Nislin & Jukka E. Mäkelä
  • Stress – Gen, individ, samhälle (2013) av Arnetz, B. & Ekman, R (red.)