Info om stress

På den här sidan beskrivs olika temaområden som är kopplade till stresshantering eller återhämtning på olika sätt. Alla temaområden gäller hälsa och hur vi kan stärka vår hälsa på olika sätt. Alla delar av livet påverkar varandra och alla måste hitta sina sätt för att må bra.

Kom ihåg att inte bli ensam med dina tankar eller funderingar om det är något som bekymrar dig. Tumregeln är att det alltid hjälper att tala med någon om man inte mår bra.

Det finns praktiska tips vid varje temaområde. Vi lägger upp fler praktiska tips an efter och du får väldigt gärna också dela med dig av dina praktiska tips