Nyland

Krisjouren för unga. Krisjouren för unga vid HelsingforsMission är en låg tröskel hjälpinstans för 12-29 –åriga unga och unga vuxna samt deras familjer. Till Krisjouren kan man vända sig i livets olika kris- och problemsituationer för att få samtalshjälp, kostnadsfritt, anonymt, och utan remiss eller diagnos. Krisjouren betjänar unga oberoende boningsort

Mottagningen för unga och unga vuxna samt för deras föräldrar ger möjlighet till samtal antingen enskilt eller tillsammans. Mottagningen drivs av Folkhälsan. Tid kan man boka via nätet eller via telefon. Mottagningar finns i:

  • Helsingfors

Ungdomsakademin tidigare UngInfo) är en svenskspråkig ungdomsinformations- och rådgivningstjänst för unga. Verksamheten riktar sig i huvudsak till svenskspråkiga ungdomar i åldern 13-29. De erbjuder individuell handledning, ordnar evenemang, seminarier och kompetenshöjande kurser för unga, föreläser och drar verkstäder i skolor samt arrangerar fortbildningar för personal inom ungdomssektorn. Ungdomsakademin hittar du i:

  • Helsingfors
  • Borgå
  • Kyrkslätt
  • Raseborg

Navigatorn (Ohjaamo) är en kommunal informationstjänst för unga under 30 år. På Navigatorn kan du få information och stöd o bl.a. studie- och sysselsättningsfrågor, hälsorådgivning och socialtjänster. Inom Nyland hittar du Navigatorn i följande kommuner:

Ungdomsverkstäderna arbetar med att förbättra ungas möjligheter att hitta en studie- eller arbetsplats genom arbetsträning och individuell handledning. Ungdomsverkstäderna erbjuder en trygg och trivsam omgivning och arbetar med att motarbeta skol- och studietrötthet och att förbättra ungdomarnas välmående. Ungdomsverkstäderna i Nyland är: