Hitta hjälp

Här hittar du information om ställen och tjänster vart du kan vända dig om du behöver mera hjälp eller stöd. Nedanför ser du information on NATIONELLA tjänster, medan de regionala hittar du nere på sidan. 

Sluta panta är en nationell online-tjänst där unga kan anonymt samtala om relationer, hälsa, framtid och övriga frågor som är aktuella i deras liv via chatt med professionella handledare. Chatten är öppen måndag, tisdag & fredag kl. 19-22. 

Psykporten för unga är en webbtjänst som sköts av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Syftet med tjänsten är att erbjuda information åt unga och i tjänsten hittar du uppdaterad och tillförlitlig information om mentala problem och missbrukarproblem hos ungdomar.

Nyyti ry är en riksomfattande förening som arbetar för att stöda studerandenas psykiska hälsa och studieförmåga. Den svenskspråkiga verksamheten fokuserar på diskussionsforum. Deras verksamhet riktar sig till studeranden på andra och tredje stadiet.

Fråga är en webbtjänst för dig mellan 13-29 som sköts av UngInfo. På webbtjänsten kan du ställa en fråga helt anonymt om allt mellan himmel och jord, eller gå in och läsa andra ungdomars frågor. Frågorna besvaras av UngInfos personal och andra sakkunniga personer. Deras mål är att svara på alla frågor inom en vecka.

Sekasin är en chat var unga har möjlighet att anonymt diskutera med professionella om allt som man har på hjärtat. Chatten drivs av Föreningen för Mental Hälsa i Finland och är öppen varje dag mellan 07-01. De som chattar talar ENDAST finska. 

Pojkarnas telefon är en nationell samtalsjour för pojkar under 20 år. Där kan du anonymt tala med professionella om allt du funderar på just nu. Numret är öppet alla vardagar under skolornas terminer kl. 13-18, men svenska kan du tala på tisdagar 15:30-18 och torsdagar 13-15:30. Det är gratis att ringa. Ifall du går i grundskolan eller i gymnasiet/yrkesskola så kan du tala med skolans studiehandledare, skolkuratorn eller skolpsykologen om saken. De kan hjälpa dig att hitta metoder som kan stöda just dig i dina studier.