Hur kan fysisk aktivitet lindra stress?

Frågor med svarKategori: Fysisk AktivitetHur kan fysisk aktivitet lindra stress?
Therese asked 2 år ago

Hur kan fysisk aktivitet lindra stress??
/ Therese

1 Answers
Miivi Selin-Patel Personal answered 2 år ago

Hej Therese!
 
Forskning visar att fysisk aktivitet motverkar stress. Fys.akt. minskar bl.a. koncentrationen av stresshormonerna adrenalin och noradrenalin i blodet, vilket kan vara en av anledningarna till att blodtrycket sänks framförallt hos personer med måttligt förhöjt blodtryck.   Men vi ska också komma ihåg att fysisk aktivitet i fel form eller för mycket kan också bli en stressfaktor. Det kan bli ytterligare ett ”måste” att hinna med. Fysisk aktivitet kan fungera som en stresshanteringsmetod för många. Det gäller åter en gång att hitta en motionsform som man trivs med och som ger en postitiva upplevelser!  
 
Anna-Lena Blusi, sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa
Frågan och svaret har tagits från Folkhälsans hemsida med tidigare besvarade frågor.