Är det ok med sömn på dagen

Frågor med svarKategori: SömnÄr det ok med sömn på dagen
Anonym asked 2 år ago

Hej.
Är det dåligt att sova långt in på dagen ?

1 Answers
Miivi Selin-Patel Personal answered 2 år ago

Hej,
Människans dygnsrytm styrs av en inre klocka som gör att vi sover bäst på natten då det är mörkt och sämst på dagen då det är ljust. Kroppen reglerar temperatur, ämnesomsättning, hormoner m.m. så att den bästa sömnen sker nattetid. Denna rytm är individuell, men skiljer väldigt lite mellan människor. En del upplever sig vara morgonmänniskor medan andra känner sig kvällspigga.

 
Det lönar sig att hitta den egna optimala rytmen som gör att du känner sig utvilad och mår bra. Det är hälsofrämjande att stöda denna rytm och regelbundet lägga sig och vakna vid samma tider. Det är faktiskt att rekommendera att om du en kväll vakar så stiger du ändå upp ungefär samma tid som vanligt. Kroppen tar sedan igen sömnbristen under följande natt förutsatt att du sedan lägger dig i tid.

 
Om du har stor sömnbrist kan det också vara bra med en effektiv tupplur på eftermiddagen. Tuppluren skall dock inte vara längre än ca 20 minuter eftersom den då påverkar din nattsömn negativt.

 
Med vänlig hälsning
Mikaela Wiik, sakkunnig inom fysisk aktivitet och återhämtning

Frågan och svaret har tagits från Folkhälsans hemsida med tidigare besvarade frågor.