Skapat av projektet

Behovskartläggning

Unga och stress - En kartläggning över sambandet mellan stress, stresshantering och fysisk aktivitet hos unga i ålderns 16-20 i Finland

Fysisk aktivitet och stress - Ett slutarbete om sambandet mellan fysisk aktivitet och återhämtning

RennoX - infobrev till de unga (redigerbar)