Erika Fogelberg: #hikefullness

Det finns idag många sätt för oss att hitta lugn och återhämtning i en hektisk vardag. Idag vill jag slå ett slag för vår fina natur och lyfta några tankar om varför jag ser den som min viktigaste källa till återhämtning.

Allra först inleder vi med en tankeövning:

Tänk på ett positivt minne från när du var liten och hade det bra och trivdes. Fundera på var du var då... och med vem? Blunda för en liten stund och dröm dig tillbaka till denna plats... När du sedan öppnar ögonen igen och fortsätter läsa vill jag att du reflekterar över ifall du var UTOMHUS under detta minne? Mitt egna positiva minne för mig tillbaka till vår sommarstuga ute i skärgården. Jag ror i vår lilla båt från sten till sten. Jag är alldeles ensam och solen värmer. Jag leker att jag är en taxibåt som ror passagerare mellan de olika holmarna (stenarna). Skickligt navigerar jag runt stenarna i det grunda vattnet. Jag känner att jag är fullständig närvarande i min lek.

Ända sedan barn har jag trivts i naturen, men det var som ung vuxen som det stora intresset för friluftsliv växte fram. Till en början hade friluftslivet mer fokus på prestationer, men när jag nu idag ser på mitt förhållande till naturen så är den i första hand en källa till lugn och återhämtning. Ju mer jag är i naturen, desto mer inser jag att jag är beroende av den. Det finns många studier som visar på att naturen har goda stressreducerande och återhämtande effekter på oss.

När jag idag vistas ute en hel del har jag börjat drömma och hoppas på nya turer, som kan ge mig nya upplevelser och ny njutning. Optimism och hoppfullhet är kopplat till välbefinnande, hälsa och minskad risk för depression när vi möter motgångar. Genom friluftslivet tränar jag min inre hoppfullhet. Att vara hoppfull innebär att man är optimistisk och tror att alla kan göra något för en bättre framtid. Man kan inte bara luta sig tillbaka, tänka positivt och räkna med att allt kommer att gå bra. Hoppfullhet innebär att ha meningsfulla realistiska mål, att hitta olika vägar att nå sina mål och att hitta sin vilja att nå sina mål.

När vi drömmer och fyller våra tankar med optimistiska mål, som vi känner oss motiverad att jobba för, mår vi alltså bra.

Idag vet jag hur bra jag mår när jag är i naturen och hur återhämtande det är för mig. Därför har jag aktivt börjat göra upp mål för att vistas mer i naturen. #sovautevarjemånad har varit ett roligt nyårslöfte som jag gav mig själv en kall januaridag. Med detta löfte får jag dels njuta av själva upplevelsen att sova utomhus minst en gång varje månad. Löftet ger mig också njutningen i att planera och hitta nya platser för var nästa månads natt skall tillbringas (=hoppfullhet). Och det bästa av allt är ju att sedan ha dessa minnen kvar att njuta och tänka tillbaka på. Då får jag njuta om och om igen.

Vi upplever med alla sinnen när vi är utomhus. Det ger oss en aktiv närvaro, som gör att minnen också stannar kvar i oss. Därför tror jag också att du med stor sannolikhet var UTOMHUS i det positiva minne du hade från barndomen. Så jag hoppas att jag lyckats inspirera dig till mer #hikefullness ... att hitta ditt eget sätt att bara vara i naturen och låta dina tankar vara närvarande i det du gör.

Erika Fogelberg, koordinator Folkhälsans hälsofrämjande verksamheter för skolor nationellt​

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *